Warsztaty

Warsztaty dla dzieci

Nasze gry są doskonałą pomocą naukową do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej. Mogą korzystać Państwo z naszych gier w różnych formach. Przygotowaliśmy gotowe rozwiązania nawiązania współpracy. Nasze gry można kupić, wynająć lub zaprosić nas na warsztaty i tym samym przekonać się o korzyściach płynących z naszych narzędzi. 

Przy zakupie pakietu gier wielkoformatowych proponujemy szkolenia w formie warsztatów na których przekażemy gotowe i sprawdzone sposoby ich wykorzystania w codziennych zajęciach. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą warsztatów leśnych oraz animacji przyrodniczych. Prowadzimy warsztaty w zakresie tematyki leśnej dotyczącej fauny i flory leśnej oraz zasad dobrego zachowania w lesie. Tematy główne naszych warsztatów:

Co to jest las? – Warsztaty przyrodnicze dla przedszkoli 

cele :  

Zapoznanie:

 • z tematyką lasu i ogólną charakterystyką tego miejsca,
 • poznanie zasad prawidłowego zachowania w lesie
 • korzyściami jakie daje nam las oraz zagrożeniami jakie człowiek może stworzyć w lesie, 
 • jak drzewa produkują tlen i dlaczego są tak ważne dla dobra całej planety. 

Działanie:

 • w trakcie aktywnej pracy zespołowej 
 • poprzez udział w grach wielkoformatowych
 • podczas prac plastyczno – technicznych  

Podczas naszych warsztatów wiadomości przekazywane są w aktywny sposób zgodnie z naszą domeną nauki w ruchu. Nie zapominając o przyjemnościach i korzyściach płynących z kreatywności i własnej twórczości, dzieci w trakcie wspólnej pracy tworzą plastyczne dzieło, które pozostanie z nimi i będzie przypominać im pojęcia i wiadomości poznane podczas warsztatów. Prowadzone przez nasze zajęcia są dopasowane do wieku dzieci. 

cena: 14 zł / os

Kto mieszka w lesie? – Warsztaty przyrodnicze dla przedszkoli 

Cele:

Zapoznanie:

 • ze zwierzętami mieszkającymi w lesie
 • podziałem na owady, gady, ptaki, ssaki, sposoby ich odżywiania oraz mieszkania. 
 • z przygotowaniem się zwierząt do zimy oraz budzenia się lasu do życia na wiosnę, 
 • ze zwierzętami chronionymi i zagrożonych wyginięciem w Polskich lasach. 

Działanie:

 • podczas pracy zespołowej
 • w trakcie gier wielkoformatowych “Zwierzęta do domków” i Leśne wygibasy” 
 • podczas prac plastyczno – technicznych

Podczas naszych warsztatów wiadomości przekazywane są w aktywny sposób zgodnie z naszą domeną nauki w ruchu. Nie zapominając o przyjemnościach i korzyściach płynących z kreatywności i własnej twórczości, dzieci w trakcie wspólnej pracy tworzą plastyczne dzieło, które pozostanie z nimi i będzie przypominać im pojęcia i wiadomości poznane podczas warsztatów.Prowadzone przez nasz zajęcia są dopasowane do wieku dzieci. 

Cena: 14 zł / os

Co rośnie w lesie? 

cele:

zapoznanie:

 • z roślinnością  polskich lasów od mchów, grzybów, leśnych owoców, po niższą i wyższą roślinność.
 • z rodzajami grzybów jadalnych i niejadalnych,
 • z gatunkami roślin chronionymi w Polsce, 
 • z piętrami lasu oraz różnorodnością lasów, wraz z podziałem na iglaste, liściaste i mieszane,

działanie:

 •  udział w grach i zabawach zespołowych przy użyciu gier wielkoformatowych “Leśne klasy”, “Strzel wiek drzewa”, “Liściaste czy iglaste” 
 • udział w quizach i zabawach ruchowych
 • prace plastyczno – techniczne

Podczas naszych warsztatów wiadomości przekazywane są w aktywny sposób zgodnie z naszą domeną nauki w ruchu. Nie zapominając o przyjemnościach i korzyściach płynących z kreatywności i własnej twórczości, dzieci w trakcie wspólnej pracy tworzą plastyczne dzieło, które pozostanie z nimi i będzie przypominać im pojęcia i wiadomości poznane podczas warsztatów.Prowadzone przez nasz zajęcia są dopasowane do wieku dzieci. 

Cena: 14 zł/ os

Leśne pracowanie – Warsztaty przyrodnicze dla przedszkolaków 

cele:

Zapoznanie:

 • kto może pracować w lesie? 
 • zapoznanie z tematem pracy leśniczego i leśnika, ornitologa, 
 • czym jest leśniczówka i jakie zadania mają do wykonania osoby pracujące w lesie. 
 •  zapoznają się z Parkami Narodowymi w Polsce, 
 •  zapoznanie z tematyką chronionych zwierząt i roślin w polskich lasach. 
 •  zasady prawidłowego zachowania w lesie 

Działanie:

 • czynny udział w grach i zabawach zespołowych przy użyciu gier wielkoformatowych “Gra leśna”, 
 • udział w quizach i zabawach ruchowych
 • prace plastyczno – techniczne

Podczas naszych warsztatów wiadomości przekazywane są w aktywny sposób zgodnie z naszą domeną nauki w ruchu. Nie zapominając o przyjemnościach i korzyściach płynących z kreatywności i własnej twórczości, dzieci w trakcie wspólnej pracy tworzą plastyczne dzieło, które pozostanie z nimi i będzie przypominać im pojęcia i wiadomości poznane podczas warsztatów.Prowadzone przez nasz zajęcia są dopasowane do wieku dzieci. 

cena: 14 zł/os

Przy zakupie gier wielkoformatowych cena za warsztaty – szkolenia jest ustalana indywidualnie po rozmowie z klientem.